Litografi förr och nu

När det gäller alla former av tryck så kommer det att vara stora skillnader mellan hur det började formas och hur de används på det professionella planet idag. Detta har då naturligtvis med teknologins frammarsch i dagens moderna samhälle att göra. Idag kommer du snabbt att se att den som tidigare utförde många olika uppgifter har bytts ut av en modern fler operationsmaskin som kan utföra allt mycket snabbare utan att behöva tänka på den mänskliga faktorn. Frågan är då vad som är bäst. Åtminstone var det nog roligare och mera intressant tidigare att utföra alla de olika moment som har med tryckkonsten att göra, men detta kommer inte att fungera i ett modernt samhälle där tid är pengar.

Lithography Past and PresentNär det gäller just litografi förr och nu, kommer det dock inte att vara så väldans stora förändringar som har skett. Givetvis har all ny teknik gjort att det krävs mindre arbete av människan och maskinerna gör ett effektivare, mera korrekt och snabbare arbete. Det som förr var litografi i form av användning av porös kalksten, är idag istället litografi i form av användning av tryckplåtar. Dock används i stort sett likvärdiga metoder, och det är i stort sett bara så att materialet för att skapa trycket har bytts ut.

Nu handlar detta inte bara om litografi, utan här kan du exempelvis ta boktryck som först använde sig av trätyper och träsnitt, vilket även här har bytts ut till att vara typer av metall eller helt enkelt vara plåtar som använder sig av det som kallas för offsettryck. Hur som helst går den moderna industriella tillverkningen hela tiden framåt, och kanske väntar du också med spänning på hur det kommer att se ut om ytterligare 20 år. Dock finns det de som sparat de gamla verktygen och använder dem än idag i olika föreningar för att sprida kunskapen om hur det var förr.