Hur gammal är tryckkonsten?

Om du ska jämföra litografi med boktryckarkonsten så kommer det art of printingsamband som finns vara att litografiska tryck och boktryck finns på samma platser. I övrigt kommer boktryckarkonsten att vara den som är mest använd samt att den också har många flera år på nacken. När det gäller boktryckarkonsten så finns denna att finna mycket långt tillbaka i tiden. Här talas det då många gånger om Faistosdisken som är daterad så långt tillbaka som 1500 år före Kristus. Nu råder det dock delade meningar om detta kan läggas till boktryckarkonsten då det inte är ett dokument som har trycks i flera olika upplagor.

Det som kan fastställas är att tryckning av böcker med hjälp av träsnitt förmodligen började i Asien. Här handlar det då om Kina som även uppfann tekniken att tillverka papper. Här talas det då om 100 år in i vår tidräkning, och eftersom det tillverkades papper så kommer det inte långt senare även att tryckas på dessa för att skapa böcker och information. När det gäller boktryckarkonsten i Europa kommer denna i mångt och mycket att tillskrivas en person vid namn Johannes Gutenberg, vilket var den man som införde boktryckarkonsten med rörliga typer i denna delen av världen.

Det handlar då om så långt fram som på 1400-talet vilket då kan räknas som att Europa låg lite efter inom detta område under en lång tid. Idag är detta dock inte fallet utan numera ligger de flesta länder långt framme gällande teknik och produktion när det handlar om att framställa böcker och den boktryckarkonst som används idag. Johannes Gutenberg var även den som står som tryckare av den första bibeln i Europa. Idag trycks det dock med modern teknik förmodligen 1000 olika biblar på samma tid som det tog att trycka enbart ett exemplar av denna mycket lästa bok.